Piątek, 24 stycznia 2020. Imieniny Felicji, Roberta, Sławy

Sprawdź, jakie inwestycje będą realizowane w gminie Nidzica w 2018 roku!

2018-01-19 19:00:00 (ost. akt: 2018-01-19 15:00:16)

Autor zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie/facebook

Podczas sesji nadzwyczajnej radni miejscy uchwalili budżet gminy Nidzica. Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu. Za uchwaleniem budżetu głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny, 5 osób wstrzymało się od głosu.

Stanowisko radnych klubu PIS
Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Nidzica na 2018 r. Nie mogliśmy poprzeć budżetu ponieważ nie zostało zmniejszone zadłużenie Gminy Nidzica.

Niemniej jednak nie chcieliśmy blokować rozpoczętych już inwestycji oraz zaproponowanych przez nas podwyżek i wyrównania płac od stycznia 2018 r. dla administracji i obsługi. W trakcie realizacji budżetu, będziemy postulowali żeby wszystkie oszczędności jakie powstaną w wyniku zakończenia przetargów (o ile takie będą) zostały przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia gminy.


Stanowisko burmistrza Nidzicy
Projekt budżetu był przygotowany zgodnie z ustawą we właściwym terminie i przedłożony radnym pracującym w komisjach RM. Radni mają obowiązek zaopiniować przygotowany projekt. Taki budżet jaki radni uchwalili ja będę starał się zrealizować.

Cieszy mnie fakt, że mamy tak dużo inwestycji, ale smuci, że mamy wciąż jeszcze za małe dochody i każda inwestycja niesie za sobą kredyt. Należy dodać, że jest to bezpieczne i świadome zadłużenie, które nie przekreśla dalszego rozwoju gminy. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zachowujemy wszystkie wskaźniki.


dochody — 90.601.370,72 zł
wydatki — 103.296.043,16 zł
wydatki inwestycyjne — 19.565.157,74 zł
deficyt —12.694.672,44 zł
zadłużenie ogółem - 38.218.500,00

Najważniejsze inwestycje:

— projekty społeczne — 1,1 mln zł
— rewitalizacja miasta — 10,1 mln zł
— przebudowa dróg — 9,5 mln zł


INWESTYCJE WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2018 roku
1. Rewitalizacja w centrum miasta – łączna wartość: 4 222 575,00 zł., łączne dofinansowanie: 3 238 775,81 zł., wydatki w 2018 r.: 2 300 000,00 zł - dofinansowanie w 2018 r.: 154 0168,05 zł
2. Przebudowa Parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku łączna wartość: 2 690 793 zł., 1 281 233,05 zł., wydatki w 2018 r.: 2 589 233,05 zł., dofinansowanie w 2018 roku: 1 074 069,94 zł
3. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – łączna wartość: 4 754 414,00 zł. Łączne dofinansowanie: 4 041 251,90 zł., wydatki w 2018 roku: 147 960,00 zł
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem: wartość ogółem: 2 612 760,50 zł., łączne dofinansowanie: 1 634 298,85 zł., wydatki w 2018 roku: 1 900 000,00 zł, dofinansowanie w 2018 roku: 948 883,98 zł
5. Rewitalizacja w Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy – łączna wartość: 5 350 000,00 zł., łączne dofinansowanie: 4 547 500,00 zł., wydatki w 2018 roku: 107 785,00 zł.
6. Przyjazny cyfrowy Urząd w Nidzicy – łączna wartość: 734 925 zł., wydatki w 2018 r.: 307 500,00 zł, dofinansowanie w 2018 r.: 261 375,00 zł.

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2018 roku
7. Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną – wartość: 3 125 500,00 zł, dofinansowanie: 980 500,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE
8. Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska)i nr 190589N (ul. Długa): 900 000,00 zł
9. Przebudowa ulic: Nowej, Łąkowej i Bema w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 100 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo-Kanigowo- Etap I – 620 000,00 zł
11. Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy – 420 000,00 zł
12. Budowa chodnika w ul. 3 Maja w Nidzicy- 100 000,00 zł
13. Budowa chodnika w Napiwodzie – 15 391,00 zł
14. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 100 000,00 zł
15. Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego – 630 000,00 zł
16. Budowa chodnika w ul. Warmińskiej w Nidzicy – 150000,00 zł
17. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnych wewnętrznych w m. Nibork Drugi – 11 447,81 zł
18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę grogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica – 15 000,00 zł
19. Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu – 23 152,46 zł
20. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 1 000 000,00 zł
21. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem - 220 000,00 zł
22. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie- I Etap – 86 000,00 zł

TERENY WIEJSKIE
23. Budowa świetlicy w Zagrzewie – 439 000,00 zł
24. Przygotowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Jabłonce – 8 000,00 zł
25. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach – 76 000,00 zł
26. Budowa oświetlenie drogowego w Magdaleńcu (III etap) – 8 000,00 zł
27. Budowa lamp solarnych na terenie sołectw – 135 000,00 zł
28. Zakup i montaż lampy solarnej Dobrzyń– 11 000,00 zł
29. Zakup i montaż lampy solarnej Likusy – 7 700,00 zł
30. Zakup i montaż lampy solarnej Łyna– 7 500,00 zł
31. Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie – 12 000,00 zł
32. Zakup i montaż lampy solarnej Módłki– 6 500,00 zł
33. Lampy solarne Napiwoda – 13 000,00 zł
34. Zakup i montaż lampy solarnej Szerokopaś– 7 500,00 zł
35. Zakup i montaż lamp solarnych Tatary – 21 097,73 zł
36. Zakup latarni ulicznej – solarnej Żelazno – 7 500,00 zł
37. Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszki - 4400,00 - 4400,00
38. Ogrodzenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszki – 2000,00 -2000,00
39. Pomost nad jeziorem w Bolejnach – 3500,00 -3500,00
40. Budowa ogrodzenia placu zabaw Frąknowo– 11000,00 -11000,00
41. Utwardzenie części działki gminnej Grzegórzki– 7108,64 -7108,64
42. Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce- 7250,00-7250,00
43. Doposażenie placu zabaw na działce Kanigowo 8070- 8070
44. Budowa altany rekreacyjnej na działce - 5000,00 - 5000,00
45. Zagospodarowanie placu sołeckiego Magdaleniec – 2100,00 - 2100,00
46. Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec – 2000,00 - 2000,00
47. Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módłki - 1600,00 - 1600,00
48. Budowa altany rekreacyjnej Olszewo – 10567,21 - 10,567,21
49. Budowa domku narzędziowego w Orłowie – 7000,00 - 7000,00
50. Doposażenie placu zabaw Piątki – 5000,00 - 5000,00
51. Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach – 9500,00 - 9500,00
52. Dokumentacja projektowa placu zabaw Radomin – 1750,00 - 1750,00
53. Ogrodzenie działki 22/1 – obręb Radomin – 4250,00 - 4250,00
54. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki – dz. Nr 64/4 obręb Rączki – 4500,00 -4500,00
55. Zakup domku rekreacyjnego Waszulki – 20000,00 - 20000,00
56. Doposażenie placu gminnego Wietrzychowo– 10250,00 - 10250,00
57. Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno – 6500,00 - 6500,00
58. Doposażenie placu sołeckiego Wólka Orłowska– 7000,00 - 7000,00
59. Zakup i montaż piłko chwytu Zagrzewo– 4500,00 - 4500,00
60. Budowa altany Zagrzewo– 7500,00 - 7500,00
61. Budowa siłowni zewnętrznej Zagrzewo– 6600,00 - 6600,00
62. Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Załuski – 16166,75 - 16166,75
63. Budowa placu zabaw Żelazno – 7203,90 - 7203,90OŚWIATA
64. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – 1250000,00 - 1250000,00
65. Rozbudowa i przebudowa szkoły w Napiwodzie - 2500000,00 - 2500000,00
66. Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 r. przy ul. Kopernika w Nidzicy – 46200,00 - 46200,00
67. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy – 15000,00 - 15000,00
68. Odwodnienie , osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW – 130000,00 - 130000,00

INNE
69. Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 – 60 000,00 zł
70. Modernizacja budynków komunalnych – 150 000,00 zł
71. Zakup nieruchomości – 87 000,00 zł
72. Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu cmentarza komunalnego w Nidzicy (dokumentacja projektowa ) – 35 000,00 zł
73. Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąknowie (dokumentacja projektowa) – 5000,00 zł
74. Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym – wartość 326 874,19 zł, dofinansowanie 274 868,06
75. Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej – 20 000,00 zł
76. Zakup sprzętu na siłownię – 14 000,00 zł
77. Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa ) - 15 000,00 zł

Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (167) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. XXL #2441179 | 188.146.*.* 15 lut 2018 20:26

  Następny burmistrz się starać o reputację (odszkodowania) dla mieszkańców za te rozmowy, powybijane zawieszenia aut itd. Tylko do kogo tu się zwrócić????????

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Trzeba nowego #2440978 | 15 lut 2018 16:16

  Starosta musi być z Nidzicy tylko nie taki jak był przed tym gościem , trzeba chłopa z inciatywą i żeby chciał coś zrobić dla Nidzicy

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Dupa wołowa #2440402 | 88.199.*.* 14 lut 2018 21:18

  Kartofle greckie w biedronce staniały i kurczaki z Wietnamu a wy biadolicie. Abonament RTV mają znieść i co jeszcze źle. Oj oj oj.

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. A jakie podwyżki? #2440394 | 83.9.*.* 14 lut 2018 21:03

  O 5 PLN więcej za śmieci/od osoby,podatek wyższy,...o tym się nie pisze,ale za inwestycje,zapłacą podatnicy!!!

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. hej #2440328 | 14 lut 2018 19:32

  Nasz napoleon jest też dumny i o co chodzi

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (167)

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages