Czwartek, 16 lipca 2020. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Rekordowe dofinansowanie dla powiatu! Prawie 30 milionów na inwestycje!

2019-09-19 16:00:00 (ost. akt: 2019-09-19 14:13:09)

Autor zdjęcia: Przemek Burdyński

Na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ukazała się lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazło się aż 11 dróg z powiatu nidzickiego, na liście rezerwowej -4.

Do olsztyńskiego urzędu wojewódzkiego wpłynęło 325 wniosków o dofinansowanie zadań na kwotę 593 887 269,59 zł. Na liście podstawowej znalazło się 97 dróg powiatowych i 197 dróg gminnych. Wartość zadań to 573 936 240,25 zł.

Powiat nidzicki złożył 8 wniosków. Dotyczyły one rozbudowy drogi na odcinku
Zobacz także: Umowy na rekordowe dofinansowanie remontu dróg podpisane! Umowy na rekordowe dofinansowanie remontu dróg podpisane! 16 września w sali widokowej nidzickiego zamku podpisano umowy na dofinansowanie remontów dróg w powiecie nidzickim.
Safronka-Wiłunie-Powierż, przebudowy ul. Kościuszki, remontu drogi na odcinku Rączki - Łyna, przebudowy drogi od Szemplina Czarnego do granicy województwa, remontu dróg Sławka Wielka - Kozłowo, Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt, przebudowy drogi w Sławce Małej oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Olsztyńskiej. Wszystkie zadania znalazły się na liście podstawowej i otrzymały aż 70% dofinansowania, pozostałe 30% będzie pochodziło z budżetu powiatu i 4 gmin: Nidzica, Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny.

Przebudowy doczekają się również drogi gminne: Nibork Drugi - Las Miejski, ul. Dubieńska, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Nowa. Na liście rezerwowej znalazły się cztery zadania: przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach, przebudowa ul. Bema, ul. 1 Maja (etap drugi), przebudowa drogi wewnętrznej Al. Wojska Polskiego. Na realizację wszystkich zadań gmina Nidzica otrzymała 60% dofinansowania.

16 września w sali widokowej nidzickiego zamku podpisano umowy na dofinansowanie remontów dróg w powiecie nidzickim. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

http://m.wm.pl/2019/01/orig/starosta-524521.jpg

Marcin Paliński- starosta nidzicki

Powiat Nidzicki otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych rekordowe dofinansowanie na przebudowę i remonty dróg w powiecie nidzickim – prawie 27 milionów złotych. Jest to efekt ścisłej i bardzo dobrej współpracy władz samorządowych powiatu z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.

Zostanie zrealizowanych 8 zadań inwestycyjnych we wszystkich gminach powiatu nidzickiego. Są to inwestycje drogowe, które mają szczególne znaczenie dla mieszkańców, ponieważ poprawiają bezpieczeństwo oraz warunki poruszania się na drogach. Jest to szansa na zwiększenie atrakcyjności i dostępności infrastruktury turystycznej oraz terenów inwestycyjnych zapewniających rozwój gospodarczy gminom.

Tylko dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych możliwa jest realizacja tych inwestycji, ponieważ dofinansowanie wynosi 70% wartości kosztorysowej. Największą inwestycją, która będzie realizowana jest przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki łącząca centrum miasta z dworcem kolejowym. Wartość tego zadania to ponad 18 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszu to ponad 13 mln zł. Są też mniejsze inwestycje, ale bardzo ważne, o które zabiegali mieszkańcy i włodarze poszczególnych gmin naszego powiatu. Już dzisiaj bardzo proszę o wyrozumiałość wszystkich mieszkańców podczas prac związanych z realizacją wszystkich zadań.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie samorządowców oraz radnego sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego Patryka Kozłowskiego. Dzięki dobrej współpracy, na którą postawiliśmy na początku kadencji, w każdej gminie będzie realizowana inwestycja drogowa. Wszyscy dobrze wiemy, że rozwój powiatu zależy w głównej mierze od współpracy i aktywności wszystkich gmin, które go tworzą. Tylko w ten sposób możemy realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia i pracować efektywnie na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

524522

Paweł Przybyłek- wicestarosta nidzicki

Przebudowa dróg w naszym powiecie to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Naszym celem jest realizacja zadań inwestycyjnych w każdej gminie w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że dotychczasowa współpraca i jej dobre efekty będą stale poprawiać jakość życia mieszkańców w powiecie nidzickim oraz zapewnią dobre warunki dla powstawania i rozwoju rodzimych jak i zewnętrznych firm.

511152

Patryk Kozłowski - radny sejmiku województwa, doradca wojewody

Jest to historyczne dofinansowanie na poziomie jakiego jeszcze nie było w naszym powiecie. Nidzica wreszcie została zauważona i doceniona. Te 27 milionów z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoli na realizację inwestycji drogowych we wszystkich gminach naszego powiatu. Remontu doczeka się m.in ulica Kościuszki w Nidzicy. Dobra współpraca władz miasta i powiatu z wojewodą warmińsko - mazurskim przynosi wymierne efekty.

	http://m.wm.pl/2018/10/orig/dscn1191-503200.jpg

Jacek Kosmala - burmistrz Nidzicy

Kolejny dobry rok dla inwestycji drogowych. Cieszymy się, że inwestycje powiatowe w gminie Nidzica, do których dokładamy 50% wkładu własnego zostały pozytywnie zaopiniowane i otrzymały dofinansowanie. Gmina również uzyskała dofinansowanie na drogi, a 4 ze składanych wniosków znajdują się na liście rezerwowej. W najbliższych tygodniach, również na ich realizację powinniśmy otrzymać fundusze.

Jak widać dobra współpraca samorządów powiatowego i gminnego przynosi pożądane rezultaty, a jakość życia mieszkańców, dzięki przebudowie tych dróg na pewno się poprawi. Nie poprzestajemy tylko na wnioskach dotyczących dróg, ale składamy również wnioski na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Również byłoby przyjemnie poinformować mieszkańców o pozyskanym dofinansowaniu.


DROGI POWIATOWE

575648

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż

rodzaj zadania: budowa
długość odcinka: 2,27 km
okres realizacji: 09.2019-11.2020
wartość ogółem: 7 725 923,01 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 5 408 146,11 zł
deklarowana kwota środków własnych: 2 317 776,90 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 2 293 350,51 zł
2020 r: 3 114 795,60 zł

575649

Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową ulicy

rodzaj zadania: przebudowa
długość odcinka: 0,88 km
okres realizacji: 09.2019-11.2020
wartość ogółem: 18 941 907,26 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 13 259 335,08 zł
deklarowana kwota środków własnych: 5 682 572,18 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 3 618 793,08 zł
2020 r: 9 640 542,00 zł

575650

Remont drogi powiatowej Leszcz - Jankowice - Rączki -Moczysko na odc. Rączki - Łyna

rodzaj zadania: remont
długość odcinka: 5,78 km
okres realizacji: 09.2019-11.2019
wartość ogółem: 2 694 926,06 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 886 448,24 zł
deklarowana kwota środków własnych: 808 477,82 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 1 886 448,24 zł

575651

Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne - Gr.woj.(Brzozowo Maje)

rodzaj zadania: przebudowa
długość odcinka: 1,81 km
okres realizacji: 09.2019-11.2019
wartość ogółem: 2 683 626,55 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 878 538,59 zł
deklarowana kwota środków własnych: 805 087,96 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 1 878 538,59 zł

575653

Remont drogi powiatowej Sławka Wielka - Kozłowo

rodzaj zadania: remont
długość odcinka: 6,34 km
okres realizacji: 09.2019-11.2019
wartość ogółem: 2 395 892,56 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 677 124,79 zł
deklarowana kwota środków własnych: 718 767,77 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 1 677 124,79 zł

575654

Remont drogi powiatowej Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt

rodzaj zadania: remont
długość odcinka: 1,80 km
okres realizacji: 09.2019-11.2019
wartość ogółem: 979 856,40 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 685 899,48 zł
deklarowana kwota środków własnych: 293 956,92 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 685 899,48 zł

575655

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Olsztyńska - DK7

rodzaj zadania :budowa
długość odcinka: 2,74 km
okres realizacji: 09.2019-11.2020
wartość ogółem: 2 427 871,83 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 699 510,28 zł
deklarowana kwota środków własnych: 728 361,55 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 971 148,78 zł
2020 r: 728 361,50 zł

575810

Przebudowa drogi powiatowej Sątop - Szerokopaś - Nidzica m. Sławka Mała

rodzaj zadania: przebudowa
długość odcinka: 0,25 km
okres realizacji: 09.2019-11.2019
wartość ogółem: 204 400,83 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 143 080,58 zł
deklarowana kwota środków własnych: 61 320,25 zł
procent dofinansowania: 70%
2019 r: 143 080,58 zł

DROGI GMINNE:

575811

Przebudowa drogi gminnej Nibork Drugi - Las Miejski

rodzaj zadania: przebudowa
długość odcinka: 0,73 km
okres realizacji: 07.2019-09.2020
wartość ogółem: 428 814,00 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 257 288,40 zł
deklarowana kwota środków własnych: 171 525,60 zł
procent dofinansowania: 60%
2019 r: 257 288,40 zł

576004

Przebudowa dróg gminnych: ul. Dubieńska, ul. Łąkowa, ul. Długa

rodzaj zadania: przebudowa
długość odcinka: 1,10 km
okres realizacji: 08.2019-07-2020
wartość ogółem: 4 610 647,67 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 2 766 388,60 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 844 259,07 zł
procent dofinansowania: 60%
2019 r: 2 766 388,60 zł

576005

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowa

rodzaj zadania: przebudowa
długość odcinka: 0,14 km
okres realizacji: 08.2019-07.2020
wartość ogółem: 471 540,00 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 282 924,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 188 616,00 zł
procent dofinansowania: 60%
2019 r: 282 924,00 zł


Zadania, które znalazły się na liście rezerwowej:

*Gmina Nidzica- Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach
*Gmina Nidzica -Przebudowa drogi gminnej nr 190504N (ul. Bema)
*Gmina Nidzica -Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - etap II
*Gmina Nidzica - Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym


23,84 - tyle kilometrów dróg w powiecie nidzickim trafiło na listę podstawową
43 565 406,17 zł - wartość ogółem
29 944 684,15 - dofinansowanie
13 620 722,02 - wkład własny samorządów (powiat oraz gminy: Nidzica, Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny)

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Co nas interesuje Kozłowo #2794214 | 37.47.*.* 21 wrz 2019 15:30

  Nidzica jest najważniejsza. Super że Kościuszki wreszcie zrobią, ile lat można czekać. Niezły hattric : dworzec, Kościuszki, Płac Wolności. Ktoś w tym mieście jednak myśli. Tylko żeby pięć lat tego nie budowali. Brawo Nidzica.

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Kozłowiak #2794189 | 88.199.*.* 21 wrz 2019 14:24

  Ile gmina Kozłowo złożyła wniosków i ile dostała dofinansowania na drogi gminne ?

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. super, a ile #2794082 | 89.228.*.* 21 wrz 2019 08:57

  wlasnego wkladu, kosztem jakich inwestycji, np. basen?, ale w kolo jest wesolo

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages