Niedziela, 17 stycznia 2021. Imieniny Antoniego, Henryki, Mariana

W czwartek sesja rady miejskiej

2020-11-23 08:01:14 (ost. akt: 2020-11-23 08:03:06)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

26 listopada o godz. 10:00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Nidzicy. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
5. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
7. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za lata 2018-2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020-2036;
3) projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2035 roku;
4) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nidzica;
5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (ul. Narutowicza);
6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Powiatu Nidzickiego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny;
7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (obręb Tatary);
8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (obręb Jabłonka);
9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
12) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
13) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r.;
14) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;
15) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat (garaże);
16) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat (grunt);
17) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat (pomieszczenia gospodarcze);
18) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
9. Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
10. Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages