Sobota, 8 sierpnia 2020. Imieniny Izy, Rajmunda, Seweryna

Profil użytkownika Lidia Olszewska Moszczyńska

Tworzenie Biblioteki Pedagogicznej w Nidzicy

Początki biblioteki pedagogicznej.

W początkach mojej pracy nauczycielskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy zostałam poproszona przez pracującą w tej szkole nauczycielkę panią Annę Grabowską (zamężną Ojrzyńską), o pomoc w pracach nad utworzeniem biblioteki o profilu pedagogicznym, która miała służyć...

Z nakazem pracy w dorosłe życie. Część II.

Pierwsze lata szkolnej pracy pod Ostródą w Pietrzwałdzie.

Pokój w którym miałam zamieszkać wymagał gruntownego remontu. A więc najbliższe dwa tygodnie musiałam spędzić gdzie indziej. Kierowniczka, lat około 25, udostępniła mi pokój w swoim znajdującym się pod koniec wsi w ładnym ogrodzie, domu. I...

Z nakazem pracy w dorosłe życie

Pierwsze lata szkolnej pracy pod Ostródą w Pietrzwałdzie.

Wspomnienie z pierwszej mojej pracy na polu oświaty w roku 1951 dotyczą angażu, jaki przypadł mi w udziale z nakazu Kuratorium w Olsztynie do powiatu ostródzkiego, w Pietrzwałdzie. Byłam wtedy u rodziców w Nidzicy, więc z miejscowego wydziału...

Nidzickie harcerstwo

Pierwsze lata powojenne, to także początki organizowania niezależnego od ówczesnych władz ruch młodzieżowego na terenie Nidzicy. Przybliża sylwetki tych działaczy ruchu harcerskiego o których w następnych latach zapomniano.

Moje spotkanie z harcerstwem w powojennej rzeczywistości nastąpiło...