Wtorek, 17 lipca 2018. Imieniny Aleksego, Bogdana, Martyny

Podziel się:

Podziel się:

PROJEKT „NIDZICKA ATLANTYDA”: „NA HISTORYCZNYM POLSKO – PRUSKIM POGRANICZU”

We wtorkowy słoneczny poranek 6 czerwca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy wyruszyli na wycieczkę rowerową historycznym polsko – pruskim pograniczem. Wyprawa rowerowa została przygotowana w ramach projektu „Nidzicka Atlantyda”, realizowanego w związku z wrześniowymi obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa.

Młodzież pod opieką nauczycieli Joanny Marcjanik i Piotra Kościjańczuka oraz przewodnika, miłośnika i badacza naszego miasta Witolda Zagożdżona, a także pasjonatów jazdy na rowerze Wojciecha Żulczyka, Andrzeja Marcjanika, Tomasza Rudzińskiego i Mikołaja Koziorowskiego uczestniczyła w niecodziennej „żywej lekcji historii”. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy spod szkoły jadąc przez Waszulki, Bartoszki, Grzegórzki i Magdaleniec w kierunku dawnej granicy mazowiecko – krzyżackiej. Mimo, że trasa miała 30 km i nie była łatwa, wszyscy dotarli do celu nie odczuwając zmęczenia. Uczestnicy wyprawy wykazali się niezwykłą sprawnością i dużą kreatywnością pokonując drogi leśne od miejscowości Piotrowice, obok Grabowa i Zawad, przez nieistniejącą wieś Siemno, przez Szczepkowo Giewarty do Janowa. Ścieżka rowerowa przebiegała drogą leśną „po polskiej stronie”, wzdłuż rowu granicznego, na którym znajdują się usypane kopce graniczne. Ta najdłużej w Polsce istniejąca granica, została wyznaczona w 1343 roku między Mazowszem i państwem krzyżackim. Po sekularyzacji zakonu stała się granicą mazowiecko – pruską, a w konsekwencji polsko – niemiecką. Trwała w niezmienionym kształcie do 1939r. Mimo upływu ponad 70 lat od utworzenia nowych granic państwa polskiego w świadomości mieszkańców tego regionu granica nadal istnieje. Kierując się w stronę Szczepkowa Giewart zobaczyliśmy nieistniejącą osadę Siemno z pozostałościami z końca XIV w. kuźnicy, zniszczonej przez Mazowszan, zastąpionej następnie przez młyn wodny. „W miejscu tym - o czym opowiedział nam Pan Witold Zagożdżon – znajdują się żużle po wytopie rudy darniowej i resztki koła młyńskiego”. Następną odwiedzoną wsią było Szczepkowo Giewarty, miejsce urodzenia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. „Jego pierwsze osiągnięcia naukowe "wynalezienie kompasu polskiego, czyli gnomografu", opracowanie obserwacji meteorologicznych i osiągnięcia w dziedzinie botaniki stały się podstawą przyjęcia Jastrzębowskiego w 1829 r. do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jastrzębowski organizował dla młodzieży wycieczki naukowe i przyrodoznawcze. W ich wyniku w latach 1829-1830 złożył w Wydziale Umiejętności Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1150 gatunków nowych rozpoznanych roślin, które wzbogaciły zbiory Ogrodu Botanicznego. W powstaniu 1830 r., po walkach pod Wawrem i Grochowem, zrodziły się jego "myśli" sformułowane w traktacie z 1831 r. "Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym przymierzu między narodami cywilizowanymi", a także w "Konstytucji dla Europy". Zmarł 30 grudnia 1882 r. w Warszawie i został pochowany na Powązkach” – kontynuował Pan Witold. Po przejechaniu w tej miejscowości dawnej granicy na Orzycu udaliśmy się do Janowa, któremu zabrano prawa miejskie za aktywny udział w powstaniu styczniowym. Od lat 40. XV w. Janowo, które leżało u zbiegu granic państwa krzyżackiego, księstwa płockiego i Mazowsza Wschodniego, było miejscem zjazdów granicznych i jarmarków. W maju 1930 Janowo odwiedził Prezydent RP Ignacy Mościcki. W miejscowości tej zachował się cmentarz żydowski, szkoła z 1938 r. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz niezmieniony układ uliczek. Podczas wycieczki wszystko było niezwykłe. Piękna pogoda, uśmiechnięte twarze, radość ze spotkania z historią, przyrodą i drugim człowiekiem.

Serdecznie dziękujemy Panu Witoldowi Zagożdżonowi za „żywą lekcję historii”, pasjonatom wycieczek rowerowych za opiekę i wsparcie na trasie, a także firmom: "Travel" S.C. Anna Kobus-Górniak Ryszard Kobus i Grażyna Kobus oraz Hol-Auto-Mechanika-Serwis Arkadiusz Pliszka za bezcenną pomoc w transporcie dzieci i ich rowerów do Nidzicy.

Joanna Marcjanik
Fot. Piotr Kościjańczuk
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Piotr Kościjańczuk oraz opublikowany na portalu Nidzica: Nidzicka Atlantyda: Na historycznym polsko – pruskim pograniczu
Oceń artykuł:

(0)