Niedziela, 22 lipca 2018. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Podziel się:

Podziel się:

„Dociekać, badać, analizować, czyli poznawać” - podsumowanie I roku realizacji innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy

Mijający rok szkolny okazał się dla uczniów klasy I B gimnazjum nr 2 w Nidzicy bardzo pracowity. W ramach realizowanej matematyczno-fizyczno-chemiczno-angielskiej innowacji pedagogicznej uczniowie przez cały rok zmagali się z materiałem oraz zadaniami wykraczającymi poza podstawę programową. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Na dodatkowych godzinach uczniowie uczyli się odkrywania pasji związanej z możliwościami ludzkiego umysłu, pokazywaniem użyteczności matematyki, fizyki, chemii oraz języka angielskiego w życiu codziennym i na wykorzystywaniu swoich umiejętności do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów.
Rok szkolny uczniowie rozpoczęli biorąc udział w wykładzie dotyczącym elektryczności i elektrostatyki w katedrze fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie również bardzo czynnie uczestniczyli w doświadczeniach przeprowadzanych przez pracowników Uniwersytetu. Podczas wycieczki naukowej odwiedzili Obserwatorium Astronomiczne UMK pod Piwnicami, gdzie poznali bliżej układ słoneczny, urządzenia służące obserwacji kosmosu, wykorzystywane w badaniach naukowych czy też w celu popularyzacji wiedzy o wszechświecie.
W przeciągu całego roku szkolnego znaczna część uczniów wzięła udział w konkursach z matematyki oraz języka angielskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Pangea" jeden z uczniów został finalistą, natomiast dwoje uczniów otrzymało wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur".
W ramach rozwijania swoich umiejętności językowych oraz sprawdzenia się w prawdziwych sytuacjach komunikacyjnych grupa uczniów wybrała się na obóz szkoleniowo-językowy Euroweek Szkoła Liderów do malowniczo położonej miejscowości Różanka na południu Polski, gdzie przez 5 dni obcowali z wolontariuszami z różnych zakątków świata porozumiewając się z nimi w języku angielskim. Efektem całorocznej pracy jest przygotowany przez uczniów polsko-angielski słownik matematyczny.
Poprzez odpowiednio dobrane metody, środki i formy nauczania potencjał uczniów został maksymalnie wykorzystany.

Mariola Podolska-Maculewicz
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Piotr Kościjańczuk oraz opublikowany na portalu Nidzica: Potencjał uczniów został maksymalnie wykorzystany
Oceń artykuł:

(0)