Niedziela, 20 września 2020. Imieniny Eustachego, Faustyny, Renaty

Podziel się:

Podziel się:

SIÓDMOKLASIŚCI JEDYNKI KSZAŁTUJĄ PRZESTRZEŃ

Od 21 października 15 uczniów naszej szkoły bierze udział w programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” prowadzonym przez Panią architekt – Edukatora Architektonicznego Katarzynę Roszkowską.

Program został stworzony dla uczniów w Irlandii („Shaping Space”), w roku 2012 adoptowany do polskich realiów, a w 2019 r. poddany modernizacji. Skupia się na bezpośrednim otoczeniu uczniów – na ich domach, ich okolicach i środowiskach. Wyniesione z tych rozważań wnioski stanowią punkt wyjścia dla dalszego badania szeregu społecznych, środowiskowych, technicznych i estetycznych zagadnień związanych z architekturą oraz przestrzenią zabudowaną. Uczniowie przyglądają się różnym rodzajom budynków oraz terenów zabudowanych. Następnie, badają problemy związane z planowaniem, projektowaniem, użyciem materiałów, technologią budowy, konserwacją oraz utrzymywaniem budynków.
Podstawowymi założeniami programu są:
• rozwijanie u uczniów świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują.
• rozwijanie zrozumienia technicznych i estetycznych aspektów przestrzeni zabudowanej.
• kształtowanie w uczniach zrozumienia rozwoju projektów budowlanych oraz doceniania ich tradycji architektonicznych.
• kształcenie świadomości obowiązków, praw oraz ról odgrywanych przez twórców
przestrzeni zabudowanej.
• zapoznanie uczniów ze słownictwem potrzebnym do dyskusji na temat cech i jakości
budowli oraz przestrzeni zabudowanej oraz tego, jaki mają wpływ na życie mieszkańców.
Celem nadrzędnym programu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy społeczno – przestrzenne oraz estetyczne poprzez uważną obserwację i analizę. Wspieranie identyfikacji z miejscem zamieszkania i chęci wpływania na rzecz poprawy jakości otoczenia, rozwijanie poczucia estetyki, promocja świadomości architektonicznej, zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do poszerzania horyzontów oraz uświadomienie interdyscyplinarności zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni, kształtowanie w uczniach zdolności pracy indywidualnej, pracy w grupie, gospodarowania czasem, komunikacji oraz wygłaszania Wiesława Wojtkiewicz
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: SPnr1
Oceń artykuł:

(0)