Czwartek, 17 października 2019. Imieniny Antonii, Ignacego, Wiktora

Podziel się:

Podziel się:

Życiorysy Niepodległej -Józef Waśniewski

Pochodzący z Waśniewa-Grabowa działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, organizator i założyciel Kółka Gimnastycznego pod którego nazwą kryła się Polska Organizacja Wojskowa.

Józef Waśniewski urodził się 5 września 1869 roku w Waśniewie - Grabowie w powiecie
mławskim. Pochodził ze zubożałej szlachty herbu Bończa. Uczęszczał do gimnazjum w Płocku,
skąd został wydalony za stworzenie polskiej biblioteki. Przeniósł się do gimnazjum w Warszawie,
z którego wydalono go za opuszczenie oficjalnej uroczystości ku czci cara.

Ponieważ był sierotą wychowywał się u Walentego Waśniewskiego, którego żona z domu nazywała się Świętochowska.
Jej bratem był inż. Ignacy Świętochowski. Był on oficerem 5. pułku strzelców i został ranny
w bitwie pod Ostrołęką podczas powstania listopadowego. Po klęsce powstania pozostał w kraju,
przeniósł się do Sławkowa, gdzie pełnił funkcje konduktora szosowego na odcinku szosy olkuskiej.

Tenże Ignacy Świętochowski zabrał młodego Józefa Waśniewskiego do Dąbrowy Górniczej.
Tam Waśniewski rozpoczął naukę w uruchomionej w 1889 roku Szkole Górniczej i Hutniczej
w Dąbrowie Górniczej, czyli słynnej „Sztygarce”. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w kopalniach tego Towarzystwa.
W lutym 1902 roku państwo Waśniewscy sprowadzili się do Krążka. Józef Waśniewski został zawiadowcą (dyrektorem) kopalni galmanu „Ulisses”.
Jego żona Stanisława z Rosnowskich była nauczycielką i pracowała w szkole dla dzieci górników w Bolesławiu.

Józef Waśniewski był zaangażowany w nielegalną działalność Polskiej Partii Socjalistycznej.

Był kolegą szkolnym Stefana Okrzei (słynny bojowiec PPS z 1905 r., stracony na stokach warszawskiej Cytadeli), przyjaźnił się z J. Piłsudskim, Walerym Sławkiem (odwiedzali go w domu w Dąbrowie Górniczej), Montwiłłem-Mireckim (stracony w 1908 r.).

Józef Waśniewski był organizatorem i założycielem Kółka Gimnastycznego, pod którego nazwą kryła się Polska Organizacja Wojskowa.
Państwo Waśniewscy już w wolnej Polsce za swą niepodległościową działalność otrzymali odznaczenia: pan Józef - Krzyż Niepodległościowy, Srebrny Krzyż Zasługi, a pani Stanisława - Medal Niepodległościowy.

Józef Waśniewski zmarł w Krążku 15 listopada 1938 roku.
Działalność społeczną i polityczną kontynuował jego syn – Jan. Po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się, jako ochotnik do legionów, lecz ze względu na stan zdrowia musiał opuścić szeregi wojska. W latach 1930-39 był spikerem i stałym współpracownikiem Polskiego Radia, gdzie redagował audycje radiowe dla robotników.
Brał udział w kampanii wrześniowej, potem uczestniczył w tajnym nauczaniu. Podczas powstania warszawskiego trafił na roboty przymusowe do fabryki w mieście Laasphe w Niemczech. Umarł z wycieńczenia 5 kwietnia 1945 roku, w dniu gdy Laasphe zdobyły wojska amerykańskie.

W dowód zasług całej rodziny państwa Waśniewskich, w dniu 13 maja 2004 r. odbyło się
uroczyste nadanie imienia Waśniewskich Bibliotece Publicznej w Bolesławiu.

Wiesław Kacner

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Wiesław Kacner oraz opublikowany na portalu Nidzica: Życiorysy Niepodległej -Józef Waśniewski
Oceń artykuł:

(0)