Czwartek, 24 stycznia 2019. Imieniny Felicji, Roberta, Sławy

,,Telewizyjne show" i ,,kabarecik" Radni nie uchwalili budżetu

2018-01-05 07:00:00 (ost. akt: 2018-01-10 18:53:36)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

BUDŻET\\\ W grudniu odbyły się co najmniej 4 spotkania dotyczące budżetu na 2018 rok. Nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Po kilkugodzinnej dyskusji na sesji radni budżetu nie uchwalili. — Kabarecik — tak podsumował dyskusję sołtys Tatar.

Najpierw radni miejscy nie uchwalili Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zobacz także: Radni doszli do kompromisu? Radni doszli do kompromisu? Kompromis. To słowo, które najczęściej padało na wczorajszym (9 stycznia) wspólnym posiedzeniu komisji rady miejskiej. Radni podkreślali, że wszystkim...
Nidzica na lata 2018-2036. Mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza projekcie, za przyjęciem wieloletniej prognozy głosowało 9 radnych, 10 było przeciw. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie burmistrza w sprawie projektu budżetu.

— Od początku uważnie słuchaliśmy mieszkańców i utożsamiamy się z ich problemami. Zaległości z różnych przyczyn są ogromne, a uzasadnione oczekiwania mieszkańców jeszcze większe — mówił Jacek Kosmala.

Do przyczyn zaliczył m.in. zmieniające się prawo, długotrwały proces tworzenia dokumentacji, zmieniająca się sytuacja na rynku finansowym, np. zmiany w oświacie, prawo podatkowe, wzrost ilości zadań nałożonych na gminę, na które rząd nie przeznacza dofinansowania.

— Spotkała nas katastrofa ekologiczna, którą jest zatrucie trichloroetenem studni poboru wody. Z powodu braku taniego rozwiązania i nieudzielenia nam pomocy spadł na nas ciężar finansowy. Podjęliśmy decyzję o budowie nowego ujęcia wody w Bartoszkach oraz budowie instalacji kanalizacyjnej, dzięki czemu miasto będzie bezpieczne, jeśli chodzi o wodę — mówił Jacek Kosmala.

Drugą niespodziewaną sprawą był brak dofinansowania na przebudowę sieci pod drogą 545. — Kilka milionów nam uciekło nie z naszej winy. Do tego dochodzą niekończące się badania archeologiczne na żądanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizujemy ambitne plany rozwoju naszej małej Ojczyzny. Wybudowaliśmy nową kotłownię, nie podnosimy cen ciepła. Inwestorzy budują zakłady pracy, deweloperzy stawiają nowe bloki z windami i garażem podziemnym, powstają nowe ulice, parkingi, garaże, nowe budynki socjalne dla najuboższych, remontujemy sale gimnastyczne, rozbudowujemy szkoły wiejskie, poręczyliśmy kredyt dla szpitala, by mógł powstać nowy oddział dla osób starszych — wymieniał burmistrz.

Podkreślił, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców uda się zrealizować podczas jednej kadencji. — RIO wypowiedziała się pozytywnie o przygotowanym przeze mnie projekcie budżetu. Jestem przeciwnikiem zadłużania się, ale żadna inwestycja nie powstała bez kredytowania.

Komisje nie wypracowały wniosków na podstawie których mógłbym dokonać zmian. Otrzymałem jednak pismo od radnych klubu PIS, które zostało odczytane na posiedzeniu wspólnym komisji, przeanalizuję po kolei te punkty i powiem, co udało się wprowadzić — mówił burmistrz.

Podkreślił, że każdy miał prawo wnieść swoje uwagi i te które mógł, uwzględnił w projekcie. Radny Józef Kotwicki poprosił o informację przez kogo zostało podpisane pismo. — Proszę pana, pan wręczył mi je na wspólnym posiedzeniu komisji — mówił burmistrz.

— Mnie interesuje przez kogo jest podpisane — odpowiedział radny Kotwicki. Jacek Kosmala odrzekł, że nie jest podpisane. — Ale pan jako przewodniczący klubu PIS odczytał je publicznie i pismo zostało mi wręczone, bym na jego podstawie wprowadził poprawki do budżetu. Traktuję państwa poważnie i te poprawki wprowadziłem.

— Cały ten wykład, show dla telewizji jest kompletnie niepotrzebny. Po pierwsze ma pan niepodpisane pismo. Spotykaliśmy się kilka razy w sprawie modyfikacji budżetu. Podczas jednego z tych spotkań złożyliśmy wnioski jako klub radnych. To pismo, które jest niepodpisane jest nieważne — zaznaczył radny Kotwicki.

— Wręczył mi pan dokument oficjalnie i ja oficjalnie go wziąłem pod uwagę — odpowiedział burmistrz. Jacek Kosmala przedstawił poprawki, które na podstawie pisma wprowadził do budżetu, a także te, które nie zostały uwzględnione i uzasadnił dlaczego.

— Państwo decydujecie czy chcecie coś zdjąć czy wprowadzić, ale był na to czas na komisjach. Był czas na dyskusję o zadłużeniu, czy jest wysokie czy nie, teraz jest na to za późno. Wykonaliśmy inwestycje za ok. 20 mln w trzy lata, a wzięliśmy 3 mln kredytu. Teraz to zadłużenie wzrośnie do 36 mln. Jest to 36% naszego budżetu. Możemy nie brać żadnego kredytu, ale nie będziemy nic robić. Każda złotówka wziętego kredytu jest tylko na inwestycje. Nie widzę podstaw, żeby budżetu nie przyjąć — mówił burmistrz.

Podkreślił, że budżet powstał na podstawie konsultacji z ekspertami. — RIO wydało opinię pozytywną. Specjaliści znają nasze możliwości, a wojewoda kontroluje wykonanie przedsięwzięć. Jeśli go nie przyjmiemy, będziemy nad nim pracować w styczniu, ale tylko wtedy, jeżeli wojewoda uzna, że jest to przypadek szczególny. Bo normalnie powinniśmy przyjąć go w grudniu.

Jeśli go nie przyjmiemy, jednostki podległe nie będą mogły dokonywać zakupów. Byłoby ogromnym wstydem, jeśli budżet przyjęliby za nas w Olsztynie — argumentował burmistrz.

Kolejnym punktem było odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu. Komisja oświaty nie wypracowała opinii w formie pisemnej. Przedstawiciele pozostałych komisji odczytali pisemne opinie. Wszystkie były negatywne. Radni przedstawili swoje zastrzeżenia.

Józef Kotwicki wyraził swoją nadzieję, że burmistrz i rada jeszcze raz budżet przeanalizują, przemyślą i wspólnie dojdą do porozumienia. Głos zabrał sołtys Romuald Pawlak.

— Od kilku lat słyszymy, że będzie zrobiony harmonogram najpotrzebniejszych inwestycji w naszej gminie. Chciałbym go w końcu poznać. Mieliście taki harmonogram opracować, to się nim w końcu pochwalcie, bo rozmawiamy tu dziś już piątą godzinę i słyszymy- a może to by tak było. Kabarecik — mówił sołtys Tatar.

Józef Kotwicki w imieniu grupy radnych odczytał wniosek. — Na ten moment jesteśmy przeciwni uchwaleniu budżetu na 2018 rok. Jesteśmy gotowi do ponownego rozpatrzenia wniosku i na drodze kompromisu osiągnięcia satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania — mówił.

Głos zabrał burmistrz Nidzicy. — Mam prośbę na przyszłość - proszę nas szanować. Jeżeli mieliście państwo przygotowane stanowisko, że będziecie głosować przeciwko, trzeba było powiedzieć na początku sesji, a ta dyskusja byłaby zbędna. Tyle godzin trzymamy tu pracowników, mieszkańców, więc powinno nam się powiedzieć o tym wcześniej — mówił Jacek Kosmala.

Zaznaczył, że dziwi się, iż radni chcą przełożyć głosowanie na styczeń, gdyż każdy miesiąc opóźnia ogłoszenie przetargu na przebudowę targowiska i ul. Kościuszki, a co za tym idzie, zmniejsza szansę na zejście z kosztów.

Z tym stwierdzeniem nie zgodzili się radny Robert Stasiukiewicz i radny Józef Kotwicki. Radni przeszli do głosowania, za uchwaleniem budżetu głosowało 9 radnych, 10 było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Za przyjęciem budżetu głosowali radni: Tadeusz Danielczyk, Aneta Dymerska, Adam Grudkowski, Marek Kierzkowski, Magdalena Łączkowska, Włodzimierz Mioduszewski, Paweł Przybyłek, Stanisław Rabczyński, Jacek Zieliński, przeciw byli: Marcin Paliński, Krzysztof Korzeniewski, Józef Kotwicki, Leszek Pepłowski, Waldemar Pszczółkowski, Andrzej Ruś, Mieczysław Szpejna, Waldemar Pyracki, Małgorzata Rzeźnik, Robert Stasiukewicz. Od głosu wstrzymała się Agnieszka Tańska. Na sesji nie było Ireny Halickiej.


Stanowisko radnych, którzy głosowali przeciwko uchwaleniu budżetu


Budżet Gminy Nidzica na 2018 r. zakładał m.in wzrost zadłużenia o ok. 12.000.000 w formie obligacji. Zadłużenie Gminy Nidzica wzrosłoby do ok. 40.000.000 (na początku kadencji wynosiło ok. 24.000.000).

Budżet przygotowany przez Burmistrza Nidzicy Jacka Kosmalę po raz pierwszy w historii Nidzicy nie został przyjęty przez Radę Miejską. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ze względu na znaczny wzrost zadłużenia głosował przeciw przedłożonemu budżetowi.

Przeciw zagłosowało również część radnych z Klubu Nowa Nidzica. Burmistrz Jacek Kosmala ma czas do końca stycznia, żeby przygotować taki budżet, który będzie zrównoważony.

Przede wszystkim musi zmniejszyć zadłużenie, starając się o środki zewnętrzne, których do tej pory było „jak na lekarstwo”. Burmistrz powinien ponownie przeanalizować zapisy znajdujące się w projekcie budżetu, które dotyczą inwestycji i zastanowić się nad zmianą priorytetów w tej dziedzinie.

Jeżeli Rada Miejska nie uchwali budżetu Gminy Nidzica do końca stycznia, zrobi to za nią Regionalna Izba Obrachunkowa. Będzie to jednoznacznie świadczyło o fatalnym zarządzaniu Gminą przez burmistrza Jacka Kosmalę.


Stanowisko radnych, którzy głosowali za uchwaleniem budżetu

To pierwszy przypadek w historii Nidzicy, że budżet nie został uchwalony w roku kalendarzowym, a nie wyborczym. Głosowaliśmy za przyjęciem budżetu, choć nie jest to budżet marzeń, ale pozwoli on realizować rozpoczęte już inwestycje i rozpocząć te, na które jest dofinansowanie.

Chcemy rozwoju miasta, a ten budżet temu sprzyja, pomimo swoich niedoskonałości. Nie będziemy angażować się w rozgrywki, które mogą zaszkodzić w normalnym funkcjonowaniu naszego miasta i gminy.

Nie możemy pozwolić na duże straty dla budżetu z powodu opieszałości przy uchwalaniu budżetu, mimo iż w ostatnim czasie odbyło się wiele spotkań w tej sprawie. Dlatego już w czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie komisji, na którym będzie omawiany budżet.

zl


Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (240) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Z #2416481 | 88.199.*.* 12 sty 2018 15:12

  racji prawa

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Z jakuej racji #2416472 | 94.254.*.* 12 sty 2018 15:01

  mowia o oszczędnościach a dają slynne działki w dzierżawe za 500 zł? Czemu to tak jest ze burmistrz ustala ile kto ma płacić ?

  Ocena komentarza: warty uwagi (18) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

  1. DOBRZE MÓWISZ FORUMOWICZ. #2416415 | 12 sty 2018 13:56

   MASZ RACJE FORUMOWICZ OLAĆ ICH NIE PODEJMOWAĆ DYSKUSJI NA TEMAT ICH WPISÓW.

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. Forumowicz #2416375 | 188.146.*.* 12 sty 2018 13:28

    94.254 chyba z 88.199 do psychiatry pojechali na badania na 10.30 bo przestali pisać ?. Sami się chwalą, popierają plusują minusują, Ciekawe kto to jest bo cel mają gołym okiem widoczny. Jak myślicie kochani ?

    Ocena komentarza: warty uwagi (14) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. i co z dietami #2416210 | 12 sty 2018 10:24

     oni podjeli uchwałę że diety wzrastają automatycznie i jest procentowo od średniej krajowej ale mogli podjąć uchwałę że brak kasy i żeby diet nie podnosić.

     Ocena komentarza: warty uwagi (17) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

     Pokaż wszystkie komentarze (240)

     Zagraj w GRY.wm.pl

     • Goodgame Empire
     • Goodgame Big Farm
     • Goodgame Poker
     • Shadow Kings - The Dark Ages